Mire számíthatnak az elszámoltatáskor azok, akiknek már felmondta a bank a hitelét?

Akiknek bankjuk már felmondta hitelszerződésüket, bonyolultabb helyzetben vannak az elszámoltatás alatt, mint az élő szerződéssel rendelkezők. Ennek tükrében rájuk speciális szabályok vonatkoznak, amiket az alábbiakban röviden leírunk.

Amennyiben a hitelezőtől egy követeléskezelő már megvásárolta a devizahiteles tartozását engedményezés útján, akkor annak ügyleti kamatozása nem létezik, ennek következtében az adós már ’’csak” késedelmi kamatot fizet. Az elszámolás szempontjából ezért ilyenkor csak az a tőketartozás számít, ami a hitel átadásakor éppen volt. Mivel ezek a tartozások érvénytelennek nyilvánított szerződési feltételek mellett lettek megállapítva, így az eredeti hitelezőnek kell kárpótlást fizetni az ügyfélnek.

A „jogalap nélküli gazdagodás” szabályainak figyelembe vételével, tehát a kamatokkal bővített összeggel kell a hitelfolyósítónak megállapítani azt a pénzmennyiséget, amit vissza kellene utalnia egykori ügyfelének. A legfontosabb azonban: magát az elszámolást a bank, vagyis az eredeti hitelfolyósító végzi, ő tájékoztatja az ügyfelet. A kifizetési feladatokat azonban már a követeléskezelő teljesíti a fennálló tartozás csökkentésével. A bank és a követeléskezelő egymás között elszámol az összeggel.

Különleges eset, amennyiben a szerződésünk 2009.07.27. előtt szűnt meg. Ilyenkor nekünk kell jelentkeznünk a banknak egy olyan igazolással, melyet a követeléskezelőtől kapunk. Csak abban az esetben érdemes foglalkozni az üggyel, ha a fent meghatározott dátumot követően ténylegesen követelte tőle még valaki a tartozást, vagyis az öt évnél régebbi szerződésfelmondás ellenére még nem évült el az ügy.

Vélemény, hozzászólás?