Hogyan vásároljunk interneten keresztül?

A magyar vásárlók 60%-a bizonytalan azt illetően, hogy milyen jogok illetik meg őt internetes vásárlás esetén. Még a szerződés megkötése előtt érdemes az értékesítőről a lehető legtöbb információt összegyűjteni. Tájékozódjunk részletesen az áru vagy szolgáltatás fontos tulajdonságairól, a fizetésről, a szállítás vagy a teljesítés feltételeiről, az elállási jogról, azaz a visszalépés feltételeiről. Ezeket az információkat a kereskedő köteles megadni. Az elállási jogról szóló előzetes tájékoztatás hiánya akár a szerződés semmisségét is eredményezheti.

Internetes szerződések esetén fontos szabály: amennyiben a fogyasztó meggondolta magát, nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Ezt a jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetén pedig, amikor a szerződést megkötötte. Fontos, hogy ennek olyan írásos nyoma maradjon, hogy az elállás időpontját vita esetén később igazolni tudjuk. A nyolc munkanapos indoklás nélküli elállási joga csak a magánszemélynek tekinthető fogyasztókat illeti meg, és csak akkor, ha egy vállalkozástól vásárolnak.

Ha a kereskedő előzetesen nem tájékoztatja a vevőt az elállás jogáról, a 8 munkanapos határidő meghosszabbodik 3 hónapra. Ha a tájékoztatásra ezen az időtartamon belül sor kerül, az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta a vásárló. Elállás esetén az értékesítő köteles a kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni. Így van ez akkor is, ha a kereskedő a megrendelést nem tudja teljesíteni. Ha a vevő eláll a szerződéstől, az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a vevőnek kell állnia, egyéb díjat, költséget azonban nem követelhet az értékesítő. Amennyiben a kereskedő a megrendelttől eltérő termékkel, illetve szolgáltatással teljesít, a visszaszolgáltatási költséget ő köteles viselni.

Az értékesítő olyan áruért vagy szolgáltatásért nem követelhet ellenszolgáltatást, amelyet a vevő nem rendelt meg. Akkor sem jár ez fizetési kötelezettséggel, ha a tévesen kiküldött terméket a vevő nem juttatta vissza számára. Nem kérhetik, hogy eredeti, sértetlen csomagolással küldjük vissza a terméket, arra viszont érdemes ügyelni, hogy gondosan becsomagoljuk, nehogy a visszaút során megsérüljön az áru.

Vélemény, hozzászólás?