Amit a vásárlói hitelről tudni érdemes

A fogyasztási kölcsön a mindennapi élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához, javíttatásához, illetve szolgáltatások igénybevételéhez – a természetes személy részére – nyújtott kölcsön, valamint a felhasználási célhoz nem kötött kölcsön, ha a kölcsönt a természetes személy nem üzletszerű tevékenysége keretében veszi igénybe.

A hitelező még a hitelszerződés megkötését megelőzően, kellő időben köteles az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon tájékoztatást adni a hitel főbb paramétereiről, jellemzőiről, így például a hitel különböző költségeiről, a teljes hiteldíj mutatóról, törlesztőrészletek összegéről, a fizetés elmulasztásának következményeiről, elállási jogról, előtörlesztéshez való jogról. A hitelező nemcsak a hitel fő jellemzőiről, hanem a hitelnek a pénzügyi helyzetünkre gyakorolt hatásáról és a fizetés elmulasztásának következményeiről is köteles felvilágosítást adni annak érdekében, hogy felmérhessük, tudjuk-e majd a hitelt törleszteni. A körültekintő döntést segíti elő az is, hogy a hitelező kérésünkre köteles költség- és kötelezettségmentesen rendelkezésünkre bocsátani a hitelszerződés tervezetét, így azt áttanulmányozhatjuk, és esetleges kérdéseinket feltehetjük a hitelező felé is, mielőtt elköteleznénk magunkat.

A hitelszerződésnek tartalmaznia kell kötelező jelleggel a hitelközvetítő nevét, címét; a teljes hiteldíj mutatót, annak kiszámításánál figyelembe vett valamennyi feltételt; a hitelkamatot és minden egyéb díjat, költségeket; a közjegyzői díjra vonatkozó fizetési kötelezettséget; elállási jogot, annak gyakorlásának feltételeit, módját; előtörlesztéshez való jogot, arra vonatkozó szabályokat. Amennyiben a hitelszerződés nem tartalmazza a kötelezően előírt tartalmi elemeket, akkor a hitelszerződés semmis, amire azonban csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni. Amennyiben a hitelkamat és bármilyen díj, illetve költség módosításra kerül, akkor a hitelező írásban köteles tájékoztatni az ügyfelet a módosításról, a kamat új mértékéről és a törlesztőrészletek várható összegéről.

A határozatlan idejű hitelszerződést a fogyasztó bármikor felmondhatja a szerződésben meghatározott felmondási idővel. Ha a törvény eltérően nem rendelkezik, egy hónapnál hosszabb felmondási idő kikötése semmis. A fogyasztó a hitelszerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került sor, vagy díjmentesen felmondhatja a szerződést a megkötés napjától számított tizennégy napon belül.  A fogyasztó minden esetben élhet a hitel részleges vagy teljes előtörlesztésével.

Vélemény, hozzászólás?